Denne side har begrænset support til din browser. Vi anbefaler at skifte til Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Socialt Ansvar

Marathon Watch Company Ltd.'s Supplier Code of Conduct skitserer klart de forventninger, vi har til vores leverandører, og opstiller de minimumsstandarder, vi forventer, at hver fabrik opfylder. Den er designet til at sikre, at alle vores leverandører overholder socialt ansvarlige forretningspraksis i henhold til standarderne i SA8000, og at alle produkter fremstillet til Marathon Watch Company Ltd. er produceret under lovlige, humane og etiske forhold. Deltagende virksomheder skal frivilligt overholde og demonstrere streng overholdelse af disse standarder eller stå over for risikoen for, at certificeringen af ​​deres produktionsfaciliteter og deres entreprenører kan blive tilbagekaldt.

Alle involverede i produktion og fremstilling af produkter eller forretningsmaterialer for Marathon Watch Company Ltd. skal overholde SA8000-standarderne og følge reglerne under alle omstændigheder.

SA8000-kodeksen er opdelt i 9 nøgleområder:

1. BØRNEARBEJDE

Ansæt ikke nogen medarbejder under 16 år eller under den alder, der forstyrrer den obligatoriske skolegang, eller under den minimumsalder, der er fastsat ved lov, alt efter hvad der er højest.

2. TVANGSARBEJDE KRITERIUM

Brug ikke ufrivilligt eller tvangsarbejde - kontrakteret, bundet eller andet.

3. SUNDHED OG SIKKERHED

Sørg for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Hvor der stilles boliger til rådighed for arbejdere, vil leverandørerne sørge for sikre og sunde boliger.

4. FORENINGSFRIHED

Anerkend og respekter medarbejderes ret til at udøve deres lovlige rettigheder til fri forening, herunder at tilslutte sig eller ikke tilslutte sig nogen forening.

5. DISKRIMINERING

For ikke at deltage i eller støtte diskrimination i forbindelse med ansættelse, aflønning, adgang til uddannelse, forfremmelse, opsigelse eller pensionering baseret på race, kaste, national oprindelse, religion, handicap, køn, seksuel orientering, fagforeningsmedlemskab, politisk tilhørsforhold eller alder. At ikke tillade adfærd, herunder fagter, sprog og fysisk kontakt, der er seksuelt tvangsmæssigt, truende, krænkende eller udnyttende.

6. DISCIPLINÆR PRAKSIS

Virksomheden må ikke deltage i eller støtte brugen af ​​fysisk afstraffelse, psykisk eller fysisk tvang og verbalt misbrug.

7. ARBEJDSTIDER

Overskrid ikke de lovmæssige begrænsninger med hensyn til arbejdstimer hver dag og arbejdstimer hver uge i de lande, hvor varer produceres. Leverandører vil give mindst én fridag i hver syv-dages periode, undtagen når det er nødvendigt for at imødekomme presserende forretningsbehov.

8. VEDERLAG

Sikre, at løn, der betales for en standardarbejdsuge, altid skal opfylde mindst lovmæssige eller branchemæssige minimumsstandarder og skal være tilstrækkelige til at imødekomme personalets basale behov og give en vis skønsmæssig indkomst. Lønfradrag er ikke tilladt i disciplinære øjemed.

9. LEDELSESSYSTEMER

Virksomheden skal vedtage strukturerne og procedurerne for at sikre, at overholdelsen af ​​SA8000-standarden løbende revideres.

Genstande

Der kan ikke købes flere produkter

Din vogn er tom

x